Přihláška na kroužek 302 Atletika I.

Cena

Uživatel

ověřovací kód:

Účastník

Zástupci

Právní ujednání

Platbu proveďte na základě přihlášky a variabilního symbolu (číslo přihlášky) bezhotovostně na účet 2930631/0100,složenkou nebo hotově na pokladně DDM Blansko.

Zákonný zástupce účastníka zájmového vzdělávání případně účastník zájmového vzdělávání odstupuje od smlouvy v případě, že úplata za kroužek není uhrazena ke dni 14.11. aktuálního školního roku. pokud sjednaná úplata není uhrazena do 31.1. kalendářního roku, účast v kroužku končí.

Na účastníka se automaticky vztahuje úrazové pojištění, které má DDM Blansko sjednané s pojišťovnou Kooperativa.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce - např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Podáním závazné přihlášky stvrzuji, že souhlasím s účastí přihlášené osoby v zájmovém vzdělávání pořádaném DDM Blansko a že jsem si přečetl/a Přihláškový řád (k dispozici na www.ddmblansko.cz nebo v DDM Blansko, Údolní 2).

Zpět
Informační systém Leprikón