Tábory ve školním roce 2018/2019

Cesta do pravěku 1 400 Kč

Začátek: 26. srpna 2019
Konec: 30. srpna 2019
Místo: Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, 678 01 Blansko

Chcete zjistit, jak se asi žilo v pravěku? Poznat prastaré zvířata a potvůrky, zařádit si s tlupou kamarádů a ulovit mamuta? To všechno a spoustu dalších věcí zažijete na tomto příměstském táboře.

Vedoucí: Mgr. Tomáš Zachoval

Přílohy: Bezinfekcnost.doc Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

Za pokladem mládež děti 1 400 Kč

Začátek: 19. srpna 2019
Konec: 23. srpna 2019

Příměstký tábor. Zábavná celotáborová hra - hledání pokladu ve městě Blansku.

Prozkoumáme společně zajímavá místa našeho města a pokusíme se najít ukrytý poklad.

Vedoucí: Bc. Jakub Kostka

Přílohy: Bezinfekčnost.doc Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

Rozhlédni se mládež děti 1 400 Kč

Začátek: 5. srpna 2019
Konec: 9. srpna 2019

Příměstský turistický tábor. Každý den výlet za známými, či méně známými rozhlednami v okrese Blansko.

Vedoucí: Bc. Jakub Kostka

Přílohy: Bezinfekčnost.doc Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

Příměstský tábor " Odpoj se" mládež děti 1 400 Kč

Začátek: 29. července 2019
Konec: 2. srpna 2019

Příměstský tábor pro účastníky od 7 let. Osvěžíme si zapomenuté dovednosti a činnosti let minulých.

Přílohy: Bezinfekčnost.doc Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

Logopedický tábor "Indiánské léto" děti 2 800 Kč

Začátek: 8. července 2019
Konec: 19. července 2019
Místo: Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, 678 01 Blansko

Letní tábor s logopedem, tentokrát na téma Indiáni. Formou her a tvoření spolu s výlety a soutěžemi se snažíme odstranit nejen vady řeči, ale také naučit děti samostatmosti, pracovat v týmu a další nezbytnosti pro život.

Přednostně přijímáme klienty z logopedické ambulance Nemocnice Blansko.

Vede Lucie Gašičová

Přílohy: Bezinfekčnost.doc Inf. souhlas děcka.doc Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc

Více informací: Leprikón

přihlásit

Pedal of Honor 1 400 Kč

Začátek: 8. července 2019
Konec: 12. července 2019
Místo: Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, 678 01 Blansko

Příměstský cyklistický tábor po blízkých i vzdálenějších cestách našeho regionu. Po silnici i v terénu, nezáleží na dezénu. Přivítám všechny mladé nadšené cyklisty a cyklistky a těším se, jak společně hrábneme do pedálů.

Vedoucí: Mgr. Tomáš Zachoval

Přílohy: Posudek o zdravotní způsobilosti děti.doc Bezinfekcnost.doc Čestné prohlášení Pedal of Honor.doc

Přihlašování momentálně není povoleno.

Informační systém Leprikón